Teollinen muotoilu


Suunnittelemme tuotteita, jotka ovat käytännöllisiä, elämyksellisiä, kestäviä ja edullisia koko elinkaarensa ajan valmistuksesta hävittämiseen asti.

Keskeistä teollisessa muotoilussa on tekniikan kääntäminen ihmisen kielelle, käyttäjän näkökulman tuominen tuotekehitykseen sekä työryhmän ideoiden ja reunaehtojen yhdistäminen toimivaksi ja visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Koko työryhmän on helppo sitoutua, kun yhteinen tavoite on visualisoitu.Valaisinkonsepti

Tuotemuotoilu

Tuote voi olla kuluttajatuote, työväline tai vaikka kulkuväline. Muotoilija konseptoi tuotteen toiminnallisuuden, ulkonäön ja toimivuuden periaatteet. Tyypillisesti työryhmään kuuluu teollisen muotoilijan lisäksi asiakkaan markkinoinnoin osaaja ja mekaniikkaosaaja sekä lopullisen tuotteen valmistajan edustaja.

Kuvassa Elisan kehittämä puuviilusta valmistettava valaisinkonsepti, joka leikkii visuaalisella tasapainolla. Valonlähteenä on ledit, jotka mahdollistavat ohuen ja linjakkaan sekä mielenkiintoisen ja tavallisuudesta poikkeavan muodon.

Konseptin esittely, pdf (102 kt)Käyttäjätutkimus

Käyttäjätutkimus

Hyvä muotoilu lähtee käyttäjän ymmärtämisestä. Käyttäjätutkimus poikkeaa markkinatutkimuksesta siten, että sillä päästään syvemmälle käyttäjän tarpeisiin ja voidaan ohittaa markkinatutkimuksessa helposti ilmenevät kaunisteltujen vastausten ongelmat. Käyttäjätutkimus ei kuitenkaan korvaa markkinatutkimusta. Ymmärtämystä voidaan hakea eri tutkimusmenetelmin, mm. haastatteluin, seuraamalla käyttäjien toimintaa tai videoimalla heidän toimintaansa.

Tässä esimerkkiprojektissa Elisa haastatteli ja tarkkaili kollegansa kanssa metromatkustajia. He kehittivät tutkimuksen pohjalta markkinointikonseptin, jonka avulla kuluttajan on helppo tutustua sähköisiin kirjoihin ilmaisten maistiaisten muodossa. Kokeilun kautta alennettiin kynnystä siirtyä sähköisen kirjan käyttäjäksi, koska ostamisesta tehtiin helppoa ja houkuttelevaa.

Konseptin esittely, pdf (3,4 Mt)Palvelupolku

Palvelumuotoilu

Uuden liiketoiminnan ideoiminen ja kehittely vaatii hyvää liike-elämän ymmärrystä, mutta myös syvällistä käyttäjien tuntemista. Palveluiden suunnittelussa yhdistyvät käyttäjien tuntemus ja graafinen osaaminen, sillä palvelusuunnittelu on vahvasti brändin rakentamista, ja sen on ulotuttava kaikkiin yrityksen osiin ollakseen uskottavaa ja toimivaa.

Kuvassa yksinkertaistettu palvelupolku ravontolakäynnistä. Siinä kuvataan, mitä tapahtuu asiakkaan edessä, "näyttämöllä", ja mitä tapahtuu "kulisseissa". Kuvaan on piirretty myös juomalasin polku ja kohtauspinnat. Palvelupolun hahmottaminen tuo esiin sellaisia palvelun osia, joita ei ehkä muutoin huomattaisi.


 


Parkkijako-konsepti

Muu suunnittelutyö

Teollisen muotoilun alle voidaan asettaa lähes mitä tahansa uusien konseptien luomista. Olipa kyse toiminnallisuuksien, tehokkaampien työmenetelmien, uusien tuotteiden tai vaikkapa ääni- ja makuelämysten luomisesta, niin muotoilun keinoilla saadaan ihmisen elämä sujuvammaksi. Tavoitteena on palvella käyttäjää paremmin ja sitä kautta tuoda merkittäviä hyötyjä liiketoiminnalle.

Kuvassa on palkittu Parkkijako-konsepti (1. palkinto Makertech 2016 Developers-sarjassa). Idean ydin on vajaakäytöllä olevien autojen parkkiruutujen jakaminen polkupyöräilijöille. Ideaan kuuluu sekä sähköinen palvelu että fyysinen tuote ja sen huoltokonsepti.

Konseptin esittely, pdf (500 kt)